Kategori Deaf Able

Sebuah wadah untuk pendidikan inklusi bagi tunarungu dan non tunarungu dengan membuka kelas yang diadakan secara berkala.